Dit is een series waarin ik mijn ervaringen deel als nieuwe student in de hoofdfase van de opleiding CMD. Ik zit in de minor GD3D, een bundeling van de twee minors Game Design en 3D; dit is het eerste semester waarin de combinatie van minors geprobeerd wordt.

Voorafgaand aan deze week hebben we een driedaags project gedaan, wat ook wel een “pressure cooker” genoemd wordt. Zo doorloop je in heel korte tijd alle stappen van het maken van een project maar is er natuurlijk veel minder aandacht voor detail in het opgeleverde werk. Hier ga ik nog over schrijven!

Vrijdag

Vrijdag hadden we het eerste officiële contactmoment met de groepsleden. Één persoon was ziek, maar dat maakte niet veel uit. We hebben de opdrachtomschrijving nog niet maar we hebben een globaal idee van wat de opdrachtgever ongeveer van ons vraagt. Het is de bedoeling dat we de aandacht van een zo breed mogelijke doelgroep vestigen op het grote aantal scheepswrakken dat in de Nederlandse wateren ligt. We hebben een brainstormsessie gedaan met de in totaal vier groepsleden die aanwezig waren. We hebben alles waar we aan konden denken wat we konden doen met virtueel musea opgeschreven en een woordweb gemaakt. Zo zijn er een aantal globale ideeën uitgekomen waar we later aan konden werken.Maandag

Maandag hebben we geprobeerd om duidelijkheid te krijgen over de opdracht, dat hadden we nog steeds niet. Er was echter niemand te vinden die contact op kon nemen met de opdrachtgever. Daarna hebben we verder kennisgemaakt met de groep; ik kende maar één persoon en de rest kende eigenlijk niemand van het groepje.

Mijn resultaten van het kwaliteitenspelDinsdag

We hadden een workshop (Brainfuel) van Friso Visser en Frans Scheepers dat anderhalf uur duurde. De workshop ging over brainstormen en we hebben nieuwe en unieke methoden gebruikt om onze vraag te beantwoorden; “Hoe interesseren wij de [doelgroep] in het onderwater cultureel erfgoed?”. De doelgroep is zo breed mogelijk volgens de opdrachtgever, die heeft dus geen specifieke doelgroep in gedachten. Er kwamen veel resultaten uit het concepten en daar kunnen we zeker op verder bouwen. ’s Middags hebben we met de groep het kennismakingsspel Kwaliteitenspel gedaan. Zo zijn we op een hele luchtige manier dingen over elkaar te weten gekomen.Woensdag

We hebben de brainstormtechniek en resultaten van gisteren uitgewerkt in een document en met de groep overlegd over de “regels” die we komend semester aanhouden met de groep. Er is een code of conduct bestand opgesteld met de dingen die van elk groepslid verwacht worden.Donderdag

Donderdagochtend hadden we een afspraak met onze tutor en mentor. Dat is dezelfde persoon in de hoofdfase. We hebben het gehad over de loop van het project tot nu toe en wat we konden in de tussentijd totdat we een concrete opdrachtomschrijving hadden. We werden aangeraden om dingen te doen die wel alvast konden, zoals de structuur van het project alvast vastleggen (denk aan scrum, google drive, calendar, et cetera). Ook hebben we het gehad over onze situatie met de opdrachtgever, persoonlijke ontwikkeling en hebben we afspraken gemaakt voor individuele gesprekken. ’s Middags was ik afwezig.Vrijdag

Vrijdag was een dag die echt productief voelde. De dag begon met een e-mail van de opdrachtgever (eindelijk!!) waarin we wat meer duidelijkheid konden vinden. Het was echter nog steeds niet heel duidelijk, de mail was ongestructureerd en in het algemeen onduidelijk. De opdrachtgever was het eens met ons voorstel om binnen korte tijd te Skypen; de opdrachtgever woont en werkt namelijk op grote afstand van onze school. Goed nieuws dus. Na de mail gelezen te hebben gingen we verder en hebben we nogmaals een conceptsessie gehouden.

Eerst hebben we het gehad over hoe we de doelgroep zullen verkleinen. De opdrachtgever heeft in de mail nogmaals gesteld dat ze een zo breed mogelijke doelgroep willen. Dat is voor het project echter moeilijk; we moeten het wel een beetje beperken en een gedefinieerde doelgroep hebben om een goed passend prototype te kunnen testen bij de doelgroep en op te leveren aan de opdrachtgever. Er is uiteindelijk nog geen definitief besluit genomen, maar er werd algemeen wel ingestemd dat de hele jonge mensen en de hele oude mensen afvallen. Die hebben namelijk niet genoeg interesse in technologie, mochten we iets met VR willen doen, en de jongere doelgroep interesseert zich niet genoeg in culturele dingen zoals die van ons project. We hebben dan dus ongeveer jongeren vanaf vijftien tot twintig jaar tot en met mensen van ongeveer veertig of vijftig.

Nadat we het hadden gehad over de doelgroep gingen we ideeën bedenken en verder werken met de ideeën die we al hadden van de vorige conceptsessies. Uiteindelijk is er nog gepraat over wat voor beeld we wilden creëeren en hebben we het concepten voor deze dag afgerond met twee concepten die we voor zullen leggen aan de opdrachtgever. Het ene idee betreft virtual reality, wat een erg populair onderwerp is in de minor. We waren het er allen mee eens dat als we mensen willen bereiken en willen dat die dingen onthouden, dat mensen laten schrikken niet een slecht idee is. Een schok zet mensen aan het denken en maakt dat men deelt. Dat is precies wat we willen bereiken. Het andere concept heeft te maken met project mapping. Dat komt er dus op neer dat er geprojecteerd wordt op objecten, zoals gebouwen maar ook schepen of andere achtergronden. Er zijn heel veel mogelijkheden. Dit tweede concept is deels gebaseerd op een partnership met een evenement; namelijk Sails. Daar komen veel mensen op af die oude schepen bezoeken en bekijken, precies het onderwerp waar wij ons dus ook mee bezig houden.