Dit is een series waarin ik mijn ervaringen deel als nieuwe student in de hoofdfase van de opleiding CMD. Ik zit in de minor GD3D, een bundeling van de twee minors Game Design en 3D; dit is het eerste semester waarin de combinatie van minors geprobeerd wordt.

We kwamen op school en toen zagen we..

Dinsdag kwamen we op school en gingen we aan onze gebruikelijke tafel zitten. Deze ochtend zat er echter nog iemand. In eerste instantie leek het dat hij gewoon aan het werk was in zijn eentje en wachtte op zijn groep maar ik herkende hem niet direct. De jongen kende één van onze groepsleden en die begonnen te praten; al snel bleek dat Erwin nog geen groep had, ook al zaten we al in de derde week van het project. Erwin was een tijd ziek geweest en niet bij een groep ingedeeld; hij moest zelf maar een groep uitzoeken en vragen of hij zich bij hen aan mocht sluiten.

Aangezien onze groep maar vijf personen had en een aantal andere groepen wel op de zes personen zaten was het absoluut geen probleem dat Erwin bij ons kwam. Hij past goed bij de rest van de groep en we zijn blij met de extra mankrachten!

De rest van de dag hebben we besteed aan het informeren van Erwin over het project en alles dat we al hebben gedaan. Hij heeft een aantal bestanden bekeken en consults en gesprekken teruggelezen zodat hij helemaal up-to-date is. Ondertussen was ik bezig met het uitwerken en visualiseren van de conceptingsessie van de afgelopen donderdag. Dit deed ik onder andere met een nieuw programma dat ik heb gevonden, Mindnode!