Dit is een series waarin ik mijn ervaringen deel als nieuwe student in de hoofdfase van de opleiding CMD. Ik zit in de minor GD3D, een bundeling van de twee minors Game Design en 3D; dit is het eerste semester waarin de combinatie van minors geprobeerd wordt.

Een paar dagen meer tijd

De minor maakt voornamelijk gebruik van Slack als communicatiemiddel. Het is als Discord dat sommigen misschien kennen, maar bij Slack ligt de focus vooral op werk en productiviteit. Hoe dan ook, woensdag 11 oktober kregen we een bericht van één van de docenten dat de deadline was verschoven! In plaats van dat de deadline was op 20 oktober is dat nu zes dagen later; 26 oktober.

Het bericht dat werd geplaatst in Slack

Het lijkt voor ons alsof we eigenlijk pas net met het project zijn begonnen en dat geldt helemaal voor mij persoonlijk. Ik denk dat dat komt omdat ik gewend ben aan de projecten van de propedeuse, die duren allemaal maar de helft van de projecten in de hoofdfase. Die zijn in totaal een half jaar (dat is dus één semester) in plaats van de tien weken durende periodes in de hoofdfase.

Het semester is opgedeeld in twee delen, zodat we niet één enorm assessment hebben waar we in één keer dertig punten moeten laten beoordelen. De deadline op 26 oktober is de eerste helft en het streven is om vijftien punten per assessment te halen. Zo blijf je goed op pad zonder achter te lopen. Als je je propedeuse nog niet hebt gehaald moet dat nog wel, bovenop de 15 punten die we streven te halen.

Slack is het communicatiemiddel dat de minor voornamelijk gebruikt