Dit is een series waarin ik mijn ervaringen deel als nieuwe student in de hoofdfase van de opleiding CMD. Ik zit in de minor GD3D, een bundeling van de twee minors Game Design en 3D; dit is het eerste semester waarin de combinatie van minors geprobeerd wordt.

Wat we de afgelopen week allemaal hebben gedaan

Maandag heb ik me vooral bezig gehouden met een onderzoek naar schrijven, schrijfstijlen en het beïnvloeden van mensen via tekst. Dat was natuurlijk voor de sharing competentie en deze blog die daarbij hoort. Ik kan natuurlijk wel teksten blijven schrijven en dan word ik ook heus wel beter door de ervaring die ik op doe, maar iets van een achtergrond en wat onderliggend onderzoek kan absoluut geen kwaad.

Vervolgens hebben we met de groep overlegd wat de doelen voor deze week waren en wat we gingen doen om die doelen te halen. Het is handig om dat te doen, omdat een week zomaar voorbij is zonder dat er veel productieve dingen gebeurd zijn. Door concrete doelen op te stellen hebben we iets om naartoe te werken en kunnen we ook zeggen wanneer het klaar is. Het is meetbaar.

Later die middag heeft onze project manager een gesprek gehad met twee andere PM’ers van projectgroepen die dezelfde opdrachtgever hebben. De twee groepen werken wel aan andere projecten, maar hebben hetzelfde bedrijf als opdrachtgever en contactpersoon. Dat is opzich interessant. Uit het gesprek bleek dat veel projectgroepen ervoor kiezen om een bepaald schip te kiezen en daar vervolgens een verhaal omheen maken. Dat is dus iets om mee op te passen, het is niet super origineel als wij dat ook doen.

De meerdere projectgroepen maken gebruik van verschillende soorten middelen om hun boodschap over te brengen. Er wordt over nagedacht om de projecten op een manier te bundelen; dat kan voor leuke resultaten zorgen! Ik weet echter niet wat de docenten en opdrachtgever daar van vinden en meer van het idee weet ik ook niet. Het is een initiatief dat door de project managers besproken is en die zullen het zelf ook moeten voortzetten, als ze dat willen doen. Ik denk dat het wel cool en zeker wel origineel zou zijn.


De rest van de dagen heb ik al een beetje beschreven. Dinsdag waren we bezig met het opstellen van de design gap en woensdag was ik niet aanwezig. Donderdag was iedereen voornamelijk bezig met het werken aan zijn persoonlijke leerdoelen. Donderdag was ook de dag dat het bericht van de docenten kwam dat de deadline uitgesteld was. Ook al hadden we nu zes dagen meer tijd om onze bestanden in te leveren, we beseften ons door het bericht wel dat de deadline er aan zit te komen en erg dringend is. Het streven is om vijftien punten te halen per half semester, dus dertig in een half jaar. De groep maakt zich wat zorgen over de stand van zaken en haalt waarschijnlijk niet vijftien punten deze periode. We zullen dan in het tweede deel van het semester daarvoor moeten compenseren door meer punten op te nemen.

Ik denk dat het wel goed is om om de zoveel tijd even stil te staan over hoe het gaat met het project, je persoonlijke leerdoelen en wat er nog moet gebeuren om voldoende resultaten op te brengen. Ik heb een lijstje gemaakt met taken en dingen die ik nog moet doen voor de deadline. Voor mij valt dat allemaal wel mee gelukkig, omdat ik niet heel veel punten op neem. Het zijn vooral dingen als; zorgen dat ik al mijn leerdoelen heb gehaald, zorgen dat het groeidocument goed in elkaar zit, reflecties schrijven en zorgen voor meer feedback.

Woensdag is nog een onderzoeksdoel opgesteld door de groep en is een ander groepslid ingelicht over de design gap, omdat die eerder niet aanwezig was. Vrijdag hebben we de doelgroep veranderd na overleg met een andere groep. De doelgroep is nu studenten van achttien tot ongeveer dertig jaar. De redenen hiervoor zijn dat studenten vaak een eigen mening hebben en zich al veel bezighouden met technologie en alles dat daar relevant aan is. Sommige concepten sluiten daar beter bij aan dan bij een doelgroep die weinig tot niks van technologie weet.